Αναζήτηση:

Γιάννης Τριανταφυλλης

 

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ)

Συμμετοχές σε παραγωγές με πληροφορίες στο iShow

Πιάσαμε την καλή

σκηνοθεσία1955

Μπροστά στο Θεό

σκηνοθεσία1953
Συζητήστε
 Δημοσίευση στο