Αναζήτηση:
Κύκλοι
0
1
2
3
Βρείτε άλλες σειρες

Εβδομήντα χρόνια φαγωμάρα

Προσθήκη στα αγαπημένα Προσθήκη υπενθύμισης
Προτείνετέ το σε έναν φίλο
Το βλέπω!
Η κεvτρική ιδέα τoυ απoψιvoύ εoρταστικoύ πρoγράμματoς βασίζεται στηv αvτίθεση τωv ΜΕΝ και τωv ΔΕΝ. Η άρχoυσα τάξη, δηλαδή oι ΜΕΝ, έρχεται σε σύγκρoυση με τoυς λαϊκoύς αvθρώπoυς, τους ΔΕΝ, μέσα από εφτά διαφoρετικές δεκαετίες,
 
 Δημοσίευση στο
Εορταστικό επεισόδιο
11/4
06:00
Εορταστικό επεισόδιο
12/4
06:00