Αναζήτηση:

Ειδήσεις στη Νοηματική Γλώσσα

 
Βαθμολογήστε το

Υπόθεση

Δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα για άτομα με προβλήματα ακοής.