Αναζήτηση:
Βαθμολογήστε το
Διάρκεια:
117'
Σενάριο:
Δημήτρης Νολλάς
Μουσική:
Σταμάτης Σπανουδάκης