Αναζήτηση:
Βαθμολογήστε το
Διάρκεια:
85'
Σκηνοθεσία:
Kyung Ho Lee
Σενάριο:
Scott Clevenger
Chris Denk
Timothy Wayne Peternel
Μουσική:
Michael Yezerski
Παραγωγή:
Daniel Chuba
Μαρκ Ντιπέ
Jongsoo Kim
Eun-Young Park
Tracy Park
Ash R. Shah