Αναζήτηση:
Βαθμολογήστε το
Διάρκεια:
92'
Σκηνοθεσία:
Emil Loteanu