Αναζήτηση:
έχει βαθμολογηθεί με Μ.Ο.
4,33 από 3 μέλη
Σκηνοθεσία:
Άρης Λυχναράς
Αρχισυνταξία:
Γιάννης Καφάτος