Αναζήτηση
στο iShow.gr
στο πρόγραμμα τηλεόρασης
Bethany Joy Lenz βιογραφία, βιογραφικό - iShow.gr
Bethany Joy Lenz
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ
Συμμετοχές
Just my type
2021
Ρόλος: Vanessa Sills
Five star Christmas
2020
Ρόλος: Lucy Ralston
Bottled with Love
2019
Ρόλος: Abbey Lawrence
Ζητείται νύφη για το διάδοχο
2018
Ρόλος: Kate Gleason
Όμηροι στη θάλασσα
2017
Ρόλος: Julie Riley
The Christmas secret
2014
Ρόλος: Christine Eisley
Things a Mamma Don't Know
2009
Ρόλος: Haley James Scott
Cryin' Won't Help You Now
2008
Ρόλος: Haley James Scott
Don't Dream It's Over
2008
Ρόλος: Haley James Scott
Racing Like a Pro
2008
Ρόλος: Haley James Scott
Sympathy for the Devil
2008
Ρόλος: Haley James Scott
It Gets Worse at Night
2007
Ρόλος: Haley James Scott
Pictures of You
2007
Ρόλος: Haley James Scott
Songs to Love and Die By
2006
Ρόλος: Haley James Scott
I'm Wide Awake
2005
Ρόλος: Haley James Scott
Locked Hearts and Hand Grenades
2005
Ρόλος: Haley James Scott
Κάν΄ το όπως οι άλλες
2004
Ρόλος: Marni
Are You True?
2003
Ρόλος: Haley James
Φίλοι για πάντα
2003
Ρόλος: Haley James
Φίλοι για πάντα
2003
Ρόλος: Haley James (as Bethany Joy Galeotti)
Φίλοι για πάντα
2003
Ρόλος: Haley James Scott
Φίλοι για πάντα
2003
Ρόλος: Haley James Scott (as Bethany Joy Galeotti)
The Legacy
2002
Ρόλος: Jess (as Bethany Joy Lenz)
Life unexpected
2000
Ρόλος: Haley James Scott (as Bethany Joy Galeotti)
Mary and Rhoda
2000
Ρόλος: Rose Cronin (as Joie Lenz)
Οι μάγισσες
1998
Ρόλος: Lady Julia (as Joie Lenz)
Stephen King's: Ο αδύνατος
1996
Ρόλος: Linda Halleck
Pearson
Ρόλος: Keri Allen
All of a Sudden I Miss Everyone
Ρόλος: Haley James Scott
All These Things That I've Done
Ρόλος: Haley James Scott
An Attempt to Tip the Scales
Ρόλος: Haley James Scott
Bridge Over Troubled Water
Ρόλος: Haley James Scott
Choosing My Own Way of Life
Ρόλος: Haley James Scott
For Tonight You're Only Here to Know
Ρόλος: Haley James Scott
From the Edge of the Deep Green Sea
Ρόλος: Haley James Scott
Just Watch the Fireworks
Ρόλος: Haley James Scott
Messin' with the Kid
Ρόλος: Haley James Scott
Prom Night at Hater High
Ρόλος: Haley James Scott
Sad Songs for Dirty Lovers
Ρόλος: Haley James Scott
To Kill a Mockingbird
Ρόλος: Scout
Who Will Survive
Ρόλος: Haley James Scott
You Are a Runner
Ρόλος: Haley James Scott
You're Gonna Need Someone on Your Side
Ρόλος: Haley James Scott
Σκηνοθεσία
Φίλοι για πάντα
2003
iShow.gr - Ο κόσμος της Showbiz