Αναζήτηση
στο iShow.gr
στο πρόγραμμα τηλεόρασης
Charles Dingle βιογραφία, βιογραφικό - iShow.gr
Charles Dingle
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ
Συμμετοχές
My favorite brunette
2016
Ρόλος: Major Simon Montague
The Court-Martial of Billy Mitchell
1955
Ρόλος: Sen. Fullerton
The President's Lady
1953
Ρόλος: Capt. Irwin
Never Wave at a WAC
1952
Ρόλος: Sen. Tom Reynolds
The Web
1950
Ρόλος: (2 episodes, 1952-1954)
A Southern Yankee
1948
Ρόλος: Col. Weatherby
State of the Union
1948
Ρόλος: Bill Nolard Hardy
Μονομαχία στον ήλιο
1948
Ρόλος: Sheriff Hardy
The Beast with Five Fingers
1947
Ρόλος: Mr. Arlington - Ingram's elder heir
Centennial Summer
1946
Ρόλος: J.P. Snodgrass
Sister Kenny
1946
Ρόλος: Michael Kenny
Guest Wife
1945
Ρόλος: Arthur Truesdale Worth
The Song of Bernadette
1945
Ρόλος: Jacomet
Home in Indiana
1944
Ρόλος: Godaw Boole
Η γυναίκα του καμπαρέ
1943
Ρόλος: Inspector Harrigan
Johnny Eager
1942
Ρόλος: A. Frazier Marco
The Talk of the Town
1942
Ρόλος: Andrew Holmes
Οι μικρές αλεπούδες
1941
Ρόλος: Ben Hubbard
iShow.gr - Ο κόσμος της Showbiz