Αναζήτηση:
Ορίστε πως μπορούν εύκολα να κλέψουν το κινητό σας στο μετρό!
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014
14:06

Γι αυτό και καλό θα ήταν να μη κάθεστε κοντά στις πόρτες!
Πηγή: athensbars.gr
Συζητήστε για την είδηση
 Δημοσίευση στο