Αναζήτηση:
"Όταν βλέπω την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου χωρίς να μιλάει, είναι μια όαση"
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020
17:07
Ντέσσυ Κουβελογιάννη: "Δεν μπορώ αυτό το νιαρ νιαρ νιαρ νιαρ! Εμένα με κουράζει".

Συζητήστε για την είδηση
 Δημοσίευση στο

Σχετικά με την είδηση πρόσωπα