Αναζήτηση:

Ειδήσεις - Μπέμπα Κυριακίδου

1 

Είναι ο άνθρωπος που προσέθεσε την τέταρτη διπλή χορδή στο μπουζούκι, το οποίο «μπήκε και στην πρίζα» και έγινε ηλεκτρικό.
1